காஞ்சிபுரம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி! விடுமுறை அறிவித்த ஆட்சியர்! காரணம் என்ன?


<p style="text-align: justify;"><span lang="TA">காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம்</span>,&nbsp;<span lang="TA">அருள்மிகு கச்சபேஸ்வரர் திருக்கோயில் திருக்குடமுழுக்கு&nbsp;</span>01.02.2024<span lang="TA">&nbsp;அன்று நடைப்பெறுவதை முன்னிட்டு இக்கோயிலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்றும்</span>,&nbsp;<span lang="TA">இக்கோயிலை சுற்றி</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">மிக அருகாமையில் அமைந்துள்ள&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">1. <span lang="TA">எஸ்.எஸ்.கே.வி.பள்ளி</span>,&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">2. <span lang="TA">அரசு</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">கா.மு.சுப்பராய முதலியார் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">3.<span lang="TA">அரசினர் மகளிர்</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">மேல்நிலைப்பள்ளி</span>,&nbsp;<span lang="TA">பெரிய காஞ்சிபுரம்</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">4.<span lang="TA">தி/ள்அந்திரசன் பள்ளி</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">5.<span lang="TA">தி/ள்பச்சையப்பன்</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">ஆடவர் மேல்நிலைப்பள்ளி</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">6.<span lang="TA">&nbsp;ஸ்ரீநாராயணகுரு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">7. <span lang="TA">ராயல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">8.<span lang="TA">&nbsp;சி.எஸ்.ஐ நடுநிலைப்பள்ளி மற்றும்</span></p>
<p style="text-align: justify;">9. <span lang="TA">எஸ்.எஸ்.கே.வி.பள்ளி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மேலும் இரு பள்ளிகள்</span>,</p>
<p style="text-align: justify;">10<span lang="TA">ஒ.பி.குளம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி மற்றும்&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">11.&nbsp;<span lang="TA">தி/ள்அரசு</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">கா.மு.சுப்பராயமுதலியார் தொடக்கப் பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ</span>,&nbsp;<span lang="TA">மாணவியர்கள் பள்ளிக்கு வருவதில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதுடன்</span>,&nbsp;<span lang="TA">பள்ளிக்கு</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">வருவதில் சிரமம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் மேற்படி பள்ளிகளுக்கு&nbsp;</span>01.02.2024<span lang="TA">&nbsp;அன்று</span><span lang="TA">&nbsp;</span><span lang="TA">மேற்படி பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து உத்தரவிடப்படுகிறது</span><span lang="TA">&nbsp;</span>என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கலைச்செல்விதெரிவித்துள்ளார்கள்.</p>

Source link